NE KADAR RAPOR PARASI ALIRIM ?

Ne kadar rapor parası alacağınız hakkında en önemli ve belirleyici faktör maaş bordrosu üzerinde görünen aldığınız ücrettir. Bu sebeple  günümüzde hala gerçekte aldığı maaş yüksekken SGK bildiriminde asgari ücret veya gerçek maaşından daha düşük gösterilen çalışanlarımız mevcuttur.Bu uygulama emeklilik durumunuzu direk etkilediği gibi raporlu olduğunuz dönemlerde SGK tarafından size verilecek olan rapor parası tutarını da etkilemektedir.

Rapor parası nasıl hesaplanır ?

Maaş bordrosunda resmi olarak gösterilen ve haliyle Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmiş olan  maaşınız, raporlu olduğunuz ayın kaç gün çektiğine bakılarak gün sayısına bölünür.Bu şekilde günlük kazancınıza ulaşılmış olur. Bulunan rakam tekrar ikiye bölünür ve rapor parası hesaplama çarpanı bulunur.Bu çarpan ile rapor gününüzü çarparak alacağınız SGK rapor parası tutarını bulursunuz.Bu hesaplamanın dışında alacağınız ücreti etkileyen başka faktörlerde bulunmaktadır.

Rapor Parası Günlük Ne Kadar?

SGK kurumu tarafından sigortalıların hastalık, meslek hastalığı ya da iş kazası gibi sorunlar sebebi ile ödenen iş görmezlik ödeneğine hak kazanmak için öncelikle sağlık kurulu raporu alınması gerekmektedir. Alınan sağlık raporu işveren teslim edilir ya da gerek diğer evraklar ile birlikte SGK kurumuna başvurarak kurum durumdan haberdar edilir. Kurum gereken incelemeyi yaptıktan sonra ortalama 15 gün içinde sigortalı rapor parasını Ziraat Bankası şubelerinden ya da ATM’lerinden alabilir.

Rapor parası günlük ne kadar? diye sorulacak olursa, bunun için öncelikle sigortalının maaş bordrosunda belirtilen aylık kazancının bilinmesi gerekir. Ayrıca yatışlı ya da ayakta tedavi gören hastaların rapor ödeneklerinde de farklılıklar olabilmektedir. Ayakta tedavi gören hastalar günlük kazancının 3/2sinin rapor parası olarak alabiliyorken, yatışlı hastalar yatak ve yemek giderleri bu ödenekten düşüldüğü için ancak günlük kazançlarının 2/1inin rapor parası olarak alabilmektedir.

Bunun için rapor parası günlük ne kadar? sorusuna cevap bulmak adına sigortalının bordro üzerindeki aylık kazancının 30 güne bölünmesi ve sonrasında rapor türüne göre hesaplaması yapılmalıdır.

Rapor Parası Hesaplama İşlemi Nasıl Yapılır?

Sgk rapor parası hesaplama işlemini kişinin aldığı ücret üzerinden hesaplamaktadır.Buna göre iş kazası, meslek hastalığı veya başkaca bir rahatsızlığınızdan dolayı istirahat raporu almış iseniz gerekli evraklarıda Sgk’ya iletip, kabul edilmişse rapor parası alamaya hak kazanmışsınızdır.Rapor parası alma şartlarından biri ve en önemlisi rapordan önceki dönemde en az 3 ay ( 90 gün ) sgk primi ödemeniz gerekmektedir.

Buna göre ; maaş bordronuzda görünen ve Sgk kurumuna bildirilen maaşınız rapor aldığınız ayın gün sayısına bölünerek günlük kazancınız bulunur. Günlük kazancınızda tekrar ikiye bölünerek rapor parası hesaplama işlemindeki esas rakam bulunur. Bu rakamla aldığını rapor süresi çarpılarak rapor parası miktarınızı bulursunuz.

Ancak bu ücretlendirme yine Sgk tarafından belirlenen bazı kriterlere göre değişiklik gösterebilir.Bunlar; ayakta tedavi, yatarak tedavi, hastalık sebepleri, çalışma süreniz, aldığınız ikramiye miktarlarıdır. Sgk rapor parası hesaplama işleminde kesin rakam Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirlenip ödenen rakamlardır.

Rapor Parası Hesaplama Tablosu

Rapor parası sigortalı çalışanların geçirdiği iş kazası, meslek hastalığı ya da diğer sebeplerden dolayı yaşadığı sağlık sorunların karşılık sağlık kurulu tarafından aldığı sağlık raporuna göre almayı hak kazandığı geçici iş görmezlik ödeneğidir.

Rapor parası hesaplama tablosu şu sistem ile işlemektedir. Sigortalının sağlık raporu almadan öncesinde en az 90 günlük sigorta priminin yatmış olması durumunda bordroya yansıtılan aylık kazancı üzerinden işlem yapılmaktadır.  Sigortalının bordrosunda belirtilen kazancın günlük karşılığı bulunur ve rapor türüne göre hesaplama yapılır.

Rapor parası hesaplama tablosunda yer alan oranlar, hasta sigortalının tedavi durumuna göre farklılık göstermektedir. Sigortalı hastanede tedavi görüyorsa konaklama ve yemek ücreti rapor parasından kesilmekte olduğu için sigortalıya günlük kazancının 2/1 i rapor parası olarak ödenir. Ancak sigortalı ayakta tedavi görüyorsa günlük kazancının 3/2si kendisine ödenir.

Günümüzün gelişen teknolojisinde her türlü bilgiye kolay ulaşılabildiği gibi bu tür sorgulamalarda pratik olarak yapılabilmektedir. İnternet üzerinden rapor parası hesaplama tablosuna ulaşılarak gereken bilgilerin girilmesi ile sigortalının ne kadar rapor parası alabileceği öğrenilebilir.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*